Skip to main content

Privacybeleid en gegevensbescherming

Privacy- en Persoonsgegevensbeschermingsbeleid MEDITERRANEO CAMPER AREA SL

(Hierna MEDITERRANEO CAMPER AREA SL)

 

  1. PRIVACYBELEID EN CLAUSULES.

Deze verklaring is bedoeld om gebruikers te informeren over het algemene privacy- en persoonsgegevensbeschermingsbeleid dat gevolgd wordt door MEDITERRANEO CAMPER AREA SL. Dit privacybeleid kan variëren afhankelijk van wettelijke vereisten of zelfregulering, dus het wordt gebruikers aangeraden om het periodiek te bezoeken. Het is van toepassing in het geval dat gebruikers besluiten een formulier in te vullen waarin persoonsgegevens worden verzameld, onverminderd de “Privacyclausule” die van toepassing is op elk specifiek formulier.

  1. GEBRUIK EN VERWERKING VAN GEGEVENS.

MEDITERRANEO CAMPER AREA SL is volledig bewust van het gebruik en de verwerking die toegepast moeten worden op persoonsgegevens die vereist kunnen zijn of die van gebruikers op hun websites kunnen worden verkregen om de aangeboden diensten te beheren of om hen commerciële communicatie te sturen over producten of diensten die van hun interesse kunnen zijn.

 

  1. GEHEIMHOUDING EN BEVEILIGING VAN GEGEVENS.

MEDITERRANEO CAMPER AREA SL verbindt zich tot het nakomen van haar verplichting tot geheimhouding van persoonsgegevens en haar plicht om deze te bewaren, en zal de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen nemen die de beveiliging van de persoonsgegevens garanderen en hun wijziging, verlies, behandeling of ongeautoriseerde toegang voorkomen, gelet op de staat van de technologie, in overeenstemming met de bepalingen van de RLOPD. Echter, MEDITERRANEO CAMPER AREA SL kan de absolute onschendbaarheid van het internet niet garanderen en dus de schending van gegevens door frauduleuze toegang door derden niet uitsluiten.

 

  1. GEBRUIK VAN COOKIES.

De website van MEDITERRANEO CAMPER AREA SL gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat de webserver op de harde schijf van de computer van de gebruiker plaatst om statistische gegevens over zijn navigatie op de site te verzamelen en het tonen van reclame-inhoud mogelijk te maken. Ze bevatten geen persoonlijke gegevens. De gebruiker kan zijn browser configureren om de installatie van cookies te accepteren of te weigeren of om ze te verwijderen nadat zijn navigatie op de website is voltooid. Echter, MEDITERRANEO CAMPER AREA SL adviseert en waardeert de activering van cookies om nauwkeurigere gegevens te verkrijgen die het mogelijk maken de inhoud te verbeteren en aan te passen aan de voorkeuren van de gebruiker. MEDITERRANEO CAMPER AREA SL is niet verantwoordelijk als de deactivering van cookies de goede werking van de webpagina’s kan beïnvloeden.

 

  1. INSCHRIJVING EN REGISTRATIE.

Indien u besluit zich te abonneren, wordt u gevraagd om een aantal essentiële persoonlijke gegevens te verstrekken om de gevraagde producten of diensten te beheren (naam, achternaam, e-mailadres, postadres, enz.). Ook kan van u worden gevraagd vrijwillig aanvullende gegevens te verstrekken voor informatie- en marketingactiviteiten met betrekking tot aanbiedingen, diensten of activiteiten die beperkt zijn tot de activiteiten en diensten van MEDITERRANEO CAMPER AREA SL.

  1. JUISTHEID VAN DE INFORMATIE.

Gebruikers zijn te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens, en zijn verplicht om eventuele wijzigingen hierin door te geven, waarbij MEDITERRANEO CAMPER AREA SL vrijgesteld is van elke vorm van aansprakelijkheid in dit opzicht. MEDITERRANEO CAMPER AREA SL behoudt zich het recht voor om gebruikers uitgeschreven te houden van geregistreerde diensten als zij valse gegevens hebben verstrekt, onverminderd andere wettelijke maatregelen die genomen kunnen worden.

 

  1. TOEGANG TOT DE GEGEVENS.

Geen enkele derde partij buiten de eerder genoemde verantwoordelijken heeft in geen geval direct toegang tot uw persoonlijke gegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming voor elke gelegenheid, behalve degenen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking, die toegang nodig hebben om de dienst te verlenen of de activiteit te ontwikkelen.

 

  1. RECHTEN VAN DE GEBRUIKER.

Gebruikers hebben erkende rechten en kunnen hun recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet uitoefenen door een schriftelijk verzoek in te dienen op de in elk geval aangegeven adressen of op de adressen die worden vermeld in punt 1, waarbij ze zich identificeren en hun verzoek specificeren, en een kopie van hun identiteitsbewijs of een equivalent document toevoegen. Ze kunnen ook een e-mail sturen naar het adres info@mediterraneocamper.com. Houd rekening met de procedure zoals beschreven in artikel 25 van het Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december om uw rechten uit te oefenen.

 

  1. COMMERCIELE MEDEDELINGEN.

MEDITERRANEO CAMPER AREA SL zal, overeenkomstig Wet 34/2002 van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, in geen geval reclame en commerciële communicatie voor verkoopdoeleinden of andere commerciële doeleinden naar gebruikers sturen zonder hun voorafgaande verzoek of toestemming. Evenmin worden ongevraagde of vooraf niet goedgekeurde berichten verzonden, noch worden ongevraagde of vooraf niet goedgekeurde elektronische berichten verzonden.

 

  1. AFMELDEN VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE.

MEDITERRANEO CAMPER AREA SL informeert gebruikers dat zij, indien zij het verzenden van commerciële berichten of waarschuwingen in elektronisch formaat hebben aangevraagd, zich kunnen afmelden voor dit type communicatie door de instructies in elk geval te volgen of door dit te melden aan info@mediterraneocamper.com.